top of page
תמונת שובר מתנה

שובר מתנה / Gift Card

‏150 ₪

העניקי שובר מתנה ליקירתך, שתוכל לממש כאן בחנות האונליין של אחיות.
בחרי את סכום השובר, מלאי את הפרטים וכתבי את מילות הברכה, שתגענה עם השובר היישר למייל של המאושרת (-:
...
העניקי שובר מתנה ליקירתך, שתוכל לממש כאן בחנות האונליין של אחיות. בחרי את סכום השובר, מלאי את הפרטים וכתבי את מילות הברכה, שתגענה עם השובר היישר למייל של המאושרת (-:

‏150 ₪
‏200 ₪
‏250 ₪
‏300 ₪
‏350 ₪
‏400 ₪
‏450 ₪
‏500 ₪
‏550 ₪
‏600 ₪
‏650 ₪
‏700 ₪
‏750 ₪
‏800 ₪
‏850 ₪
‏900 ₪
‏950 ₪
‏1,000 ₪
‏1,200 ₪
‏1,500 ₪
‏2,000 ₪
סכום אחר
bottom of page